Konrad Kozioł, MBA
adwokat, mediator, adwokat kościelny

Dane kontaktowe:
tel. +48 790 869 469
e-mail: kancelaria@konradkoziol.pl

W 2006 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące imienia Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Następnie odbył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2012 r. w czasie studiów odbył praktykę w Trybunale Konstytucyjnym. W 2015 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II we współpracy z Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W 2015 r. odbył trzymiesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+ w Kancelarii Prawnej DBS Law w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. W 2021 r. ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University i uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA). Dnia 08 sierpnia 2021 r. uzyskał tytuł mediatora po odbyciu Podstawowego Szkolenia z Mediacji, które zostało przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego dla prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, co upoważnia go do podejmowania funkcji adwokata kościelnego.

W latach 2014-2017 aktywnie uczestniczył i działał w lokalnych oraz ogólnopolskich strukturach akademickich. Do ważniejszych w tym okresie funkcji zalicza się członkostwo w Radzie Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2014-2015, a w jej ramach w Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Następnie od 09.2015 do 09.2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rady Doktorantów i Senatora KUL, a także w tym czasie był członkiem Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, członkiem Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów.

W latach 2016-2017 pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, w którego skład wchodzą Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uczestniczył także w plenarnych posiedzeniach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a w jej ramach także w posiedzeniach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2017). Został powołany do Rady Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej jako przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 2016 r.

Za swoją działalność na rzecz społeczności akademickiej nagradzany przez Rektora KUL w 2014, 2015 i 2016 r.

Autor licznych opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego i prawa rodzinnego.