Adwokat

KONRAD KOZIOŁ

Adwokat, LL.M., MBA, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, a także filii w Lublinie i Tarnowie. Jego specjalizacja dotyczy prawa karnego oraz cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Oferuje bieżącą obsługę przedsiębiorców. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza w zakresie tzw. kredytów frankowych. Prowadzi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia. Autor pierwszej w Polsce bajki prawniczej dla dzieci Złota kolekcja chomika Paragrafa „Internetowe szaleństwa”.

O mnie
Praktyka i doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2012). Odbył praktykę w Trybunale Konstytucyjnym (2012). W okresie od 2013 r. do 2015 r. odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym w 2016 r.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL we współpracy z Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology (2015). W dniach 15.06.2015 – 15.09.2015 odbył praktykę w ramach programu Erasmus+ w Kancelarii Prawej DBS Law w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. W 2021 r. ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University i uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA). Dnia 08 sierpnia 2021 r. uzyskał tytuł mediatora po odbyciu Podstawowego Szkolenia z Mediacji, które zostało przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego dla prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, co upoważnia go do podejmowania funkcji adwokata kościelnego. W 2023 r. ukończył podyplomowe studia na kierunku LLM in International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego.

ADW. KONRAD KOZIOŁ, LL.M., MBA

Adwokat Lublin

400+

Zakończonych spraw

10+

Lat doświadczenia

3+

Lokalizacje

Specjalizacje

Obsługa przedsiębiorców

Sporządzenie wezwań do zapłaty, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, postępowanie rejestrowe, wpisy do rejestru przedsiębiorców i wykreślenia, przekształcenia, łączenia i podział spółek, postępowanie upadłościowe.

Prawo cywilne

Sporządzanie pozwów i wniosków, reprezentacja na każdym etapie postępowania sądowego, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, tzw. sprawy frankowe, spadki i zachowki, upadłość konsumencka, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych.

Prawo rodzinne

Reprezentacja w sprawach o rozwód, separację, alimenty, uchylenie alimentów, miejsce pobytu dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, ustalenie kontaktów dzieckiem i podziały majątków.

Prawo karne

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentacja osób pokrzywdzonych, sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

Mediacja

Dnia 08 sierpnia 2021 r. adw. Konrad Kozioł uzyskał tytuł mediatora po odbyciu Podstawowego Szkolenia z Mediacji, które zostało przeprowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pozwoliło ono rozwinąć u adw. Konrada Kozioła wiedzę i umiejętności w zakresie pozasądowego rozwiązywania konfliktów, zarządzania sporem, a także pozwoliło wypracować niezbędne umiejętności wykorzystywane w pracy mediatora. Adw. Konrad Kozioł prowadzi mediacje we wszystkich typach spraw, w tym w cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, karnych i administracyjnych. Zajmuje się mediacjami sądowymi oraz pozasądowymi. Niewątpliwie mediacja to sposób na załatwienie sprawy w sposób polubowny i poufny. Mediator jest osobą bezstronną i neutralną. Mediacja jest sposobem na szybkie i satysfakcjonujące wypracowanie porozumienia pomiędzy stronami. W sprawie szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu.

Kancelaria Kanoniczna

Adwokat Konrad Kozioł w 2022 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego dla prawników na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, co upoważnia go do podejmowania funkcji adwokata kościelnego. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa kanonicznego, a w szczególności w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, potocznie nieprawidłowo zwanych „rozwodem kościelnym”, czy „unieważnieniem małżeństwa”.Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie:-udzielania porad prawnych, -reprezentacja stron w procesie ad causam, -sporządzanie pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew, skarga wzajemna), -apelacja, -wsparcie w uzyskaniu dokumentów urzędowych wymaganych w procesie.

Zatrzymania 24/7

W sytuacji zatrzymania osoby bliskiej przez Policję, ABW, CBA, CBŚP lub inne organy proszę dzwonić pod numer 576 878 242 czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu. W takiej sytuacji Kancelaria ustala miejsce pobytu zatrzymanej osoby i zapewnia udział obrońcy w czynnościach postępowania przygotowawczego, w tym w przesłuchaniu.W tego typu sytuacjach obrońcę może ustanowić inna osoba (np. członek rodziny, znajomy). Należy pamiętać, że początkowe stadium postępowania przygotowawczego jest bardzo istotne i może mieć wpływ na całe postępowanie karne, stąd istotne jest, aby od samego początku zapewnić zatrzymanemu pomoc prawną.

Kontakt